Obec Sudice

Neoficiální stránky obce Sudice

Obecní úřad Sudice

Obecní úřad v Sudicích se stejně jako všude jinde snaží pomáhat svým obyvatelům. Přesto, že Sudice jsou malou obcí mohou mnoho užitečných informací z úřadu najít na internetu. Stačí když se přihlásí na jejich oficiální stránky. V záložce úřední deska, kterou spravuje obecní úřad najdete mnoho důležitých informací. Prvně se zde objevují pozvánky na obecní schůze. Najdete zde také výsledky o sčítání lidu. Nechybí ani veřejné vyhlášky, kterými jsou povinni se řídit obyvatelé obce. Samozřejmostí je i jednací řád obce. Jsou zde přiloženy i dokumenty pro návrh rozpočtu obce. V dalším odkazu obecní zpravodaj si můžete přečíst elektronické verze zpravodaje, který informuje o dění v obci.

Samozřejmostí jsou kontakty na obecní úřad. Najdete zde kontakty na starostku obce, místostarostu a další členy zastupitelského sboru. Na oficiálním webu nechybí ani fotogalerie, která zobrazuje všechny aktivity, které se v obci dějí během roku. Obyvatelé obce si mohou na internetu také stáhnout dokumenty, se nimiž po vyplnění zajdou na obecní úřad a odevzdají je. Jsou to žádost na dotaci na činnost z rozpočtu obce, žádost o přidělení nebo zrušení popisného či evidenčního čísla. Poslední je žádost o kácení stromů a keřů, které rostou mimo les. Úřední hodiny jsou ve středu od 18:00 do 20:00 a v pátek opět mezi 18:00 a 20:00.

V obci se vyskytuje také knihovna, která své vlastní internetové stránky. Na stránkách knihovny objevíte novinky a mnoho zajímavých odkazů, které by Vás mohli zajímat. V knihovně se mohou návštěvníci i zdarma připojit na internet.

Vložil Sudice instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Obec Sudice

První písemná známka, která dokazuje existenci obce Sudice pochází z roku 1327. Tato písemná zmínka je jakousi smlouvou, kdy opavský kníže Mikuláš II. prodával obec. Do vlastnictví si ji koupili ratibořští Dominikáni. Již v roce 1330 byly Sudice majetkem někoho jiného. Vlastnil je Jindřich Svojše ze Sudic. Během 14. století byla v obci vybudována tvrz.

Její majitelé se však velmi rychle měnili. Na začátku 15. století byl v Sudicích vybudován farní kostel. V první polovině 16. století byly Sudice povýšeny. Získali status městečka a byly rozděleny na poloviny.

Tyto poloviny byly znovu spojeny v roce 1557. Rodinou, která se o spojení zasloužila byli Oderští z Lindéřova. V obci byl v minulosti také barokní zámek. Nechal jej na místě původní tvrzi postavit Jan Benedikt Panský ze Šibic. Celý zámek byl však zbořen rodem Henneberků. Dnes jsou Sudice menší obcí, která se neustále modernizuje. Hlavní náplní práce místních obyvatel je zemědělství. V obci najdete základní i mateřskou školu. Pro hosty či turisty jsou připraveny dvě restaurace. V obci je také pět obchodů, hospoda, květinářství, autoservis a další důležitá místa. Sportovně vyžít se budete moci na fotbalovém hřišti TJ Sokol Sudice a na tenisových kurtech.

V obci narazíte i na pár historických památek. Patří mezi ně kostel vystavený v roce 1909, památník bojů za osvobození, který vznikl v roce 1960 a také památník padlých za druhé světové války. Obyvatelé v obci Vás jistě přivítají s otevřenou náručí.

Vložil Sudice | Štítek , , , | Zanechat komentář

ZŠ Sudice

Základní škola v Sudicích má své vlastní internetové stránky. Na těchto oficiálních stránkách naleznete spoustu zajímavých informací. Všechno je přehledně rozděleno mezi odkazy aktuality, škola, dokumenty, žáci, fotogalerie, jídelna, mateřská škola, odkazy, ředitel školy, práce žáků a další. Celý design stránek je velmi líbivý, inspirovaný dětskou a školní tématikou.

V sekci práce žáků nejdete soubory, na nichž si budete moci prohlédnout dovednosti a znalosti žáků. Najdete zde výsledky jejich práce a znalostí při práci na počítači. V sekci dokumenty najdete výroční zprávy školy, žádosti o přijetí do první třídy, dotazníky pro rodiče a žádost o uvolnění žáka.

Sekce fotogalerie zatím nefunguje, ale bude jistě brzy aktivována. V sekci mateřská škola se dozvíte, že mateřská škola sídlí v Sudicích v prostorách základní školy. Přesněji v pavilonu E, a to od září roku 2010. Celý tento projekt byl financován evropskou unií z fondu pro podporu regionálního rozvoje. V sekci odkazy najdete všechny důležité odkazy, které souvisí se školou a nebo samotnými žáky. Najdete zde také odkazy, které mohou pomoci Vám jako rodičům v otázkách školství a výchovy dětí.

Vložil Základní škola Sudice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Škola Sudice

Základní školu v Sudicích navštěvují děti ze Sudic i okolních vesnic. První škola v Sudicích byla založena v roce 1926 ministrem školství a národní osvěty. Tato škola neměla svoji vlastní budovu, proto musela sídlit v pronajaté místnosti katolické školy. Během mnichovského diktátu byla činnost školy zastavena. V roce 1938 v Sudicích existovaly dokonce tři školy.

Šlo o mateřskou školu, obecnou a měšťanskou školu. Byly zde také dvě německé školy, a to katolická obecná a evangelická obecná. Během trvání druhé světové války se děti mohly učit pouze v německé katolické škole. Po skončení druhé světové války byla obnovena česká škola.

Protože počet dětí se neustále zvyšoval bylo potřeba najít nové učební prostory. Výuka do té doby totiž probíhala na čtyřech odlišných místech a pedagogové museli neustále přebíhat z jednoho místa na druhé. Tímto způsoben se v Sudicích vyučovalo do roku 1974. V následujícím školním roce byla výuka zahájena v nové školní budově. Tato stejná budova stojí v Sudicích do dnes. Byla pouze mezi lety 2002 a 2004 rekonstruována. Všechny potřebné informace o škole najdete na oficiálních stránkách, kde získáte informace o kroužcích, učitelském sboru a podobně.

Vložil Základní škola Sudice | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ubytování Sudice

Pokud budete vyrážet na dovolenou v rámci českých luhů a hájů, určitě by stálo za to, podívat se do oblasti Sudic. Najdete zde malebnou krajinu, která nabízí spoustu možností jak využít volné chvíle. Budete moci provozovat pěší turistiku a objevovat okolní krásy. Můžete také cestovat po cyklostezkách. Na kole projede větší oblast a budete mít možnost objevit více zajímavých míst.

Další možností jsou hvězdicovité výjezdy autem do okolních měst a vesnic. V Sudicích se budete muset také ubytovat. Jediné místo, kde je to možné je Sudický dům. Jelikož jsou Sudice velmi malé, další možnosti nenaleznete.

Dům najdete při okraji obce, kdy budete mít se svojí rodinou klid. Okolní krajina si Vás jistě získá a budete se do této oblasti vracet častěji. V okolí Sudic najdete také vodní nádrže v nichž se budete moci koupat. Nemusíte mít strach ze sinic a podobné havěti. Tyto nádrže jsou přirozených turistickým centrem, kde narazíte na mnoho turistů. Také se zde budete moci občerstvit.

Z vodních nádrží si vyberete jinou cestu svého výletu a narazíte na další přírodní krásy. Obyvatelé v obci jsou velmi příjemní a pohostinní.

Vložil Sudice instituce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Letiště Sudice

Letiště v Sudicích je jako jedno z mnoha po naší republice určeno pouze pro sportovní nebo zemědělské účely. Je to malé letiště na louce nedaleko obce. Velmi často jej využívají i modeláři, kteří zde porovnávají své schopnosti. Pravidelně jednou za rok zde probíhá i letecký den, na němž můžete vidět malé létací modely, ale i velká letadla. Vždy je letecký den spojen s průlety letadel a pro návštěvníky je připraven bohatý program.

Vložil Sportovní oddíly | Štítek , , , | Zanechat komentář

TJ Sokol Sudice

Sokol je v České republice čtvrté největší občanské sdružení. V současnosti má asi 190 000 členů. Toto občanské sdružení se zaměřuje na sport, pohybové aktivity. Je rozděleno do oddílů sokolské všestrannosti a kulturní činnosti. Má velmi důležité působení i ve folklórních a loutkářských souborech. Zakladatelem sokolu je Miroslav Tyrš.

Toto společenské hnutí hrálo také velmi důležitou roli v historii státu. Během své existence byl sokol celkem čtyřikrát omezen ve své činnosti. Bylo to v důsledku světových válek a totalitních režimů. Sokol svoji existenci přežil díky občanům v zahraničí. Od roku 1990 byl znovu obnoven a pokračuje ve své předešlé činnosti.

Sokol se snaží podporovat sport v šesti desítkách jeho odnoží. Díky sokolským organizacím, které jsou seskupeny do žup a jednot se podařilo rozšířit i slavný běh Terryho Foxe. Spolu s Kanadou jsme nejvíce početnější zemí na světě, která se tohoto běhu účastní. Naprostým vrcholem činnosti sokolu je všesokolský slet. Jde o společensko sportovní přehlídku obřích rozměrů. Nejvíce zajímavé je to, že jednotlivé obce cvičí vždy zvlášť, ale na místě se dokonale doplňují.

Do historie sokolu se zapsala řada slavných jmen naší země. Byli to například Josef Mánes, J.E. Purkyně, Karolína Světlá a mnoho dalších. Díky nim známe sokol do dnes takový jaký je.

Vložil Sportovní oddíly | Štítek , , , | Zanechat komentář

Historie obce

Obec Sudice se německy řekne Suditz. Je položena v okrese Třebíč a kraji Vysočina. První písemná zmínka o existence této obce pochází z roku 1104, což znamená, že obec má velmi bohatou historii. Součástí Sudic byly do roku 1882 i sousední Rapotice. Obec také během své historie patřila do okresu Velká Bíteš. Bylo tomu tak mezi lety 1949 a 1960.

V obci vznikly také dva spolky. Tím prvním byl spolek Národní jednota, který vznikl v roce 1920. Druhý spolek, který byl pojmenován Domovina vznikl o čtyři roky později, tedy v roce 1924. Od roku 1848 je v obci otevřena obecná škola pro místní děti. Posledními starosty obce byli mezi lety 2006 až 2010 Jiří Tuza. Od roku 2010 pak tuto funkci zastává Jaroslav Doležal. Velmi zajímavý je také počet obyvatel obce. V roce 1869 zda žilo 359 obyvatel, což je více než v současné době. Následně počet obyvatel stále rostl až do svého maxima v roce 1961. V tomto roce v obci žilo 568 obyvatel. Blízko této hranici byly Sudice i v roce 1921, kdy zde žilo podle oficiálních dochovaných údajů 565 obyvatel. Při posledním počítání obyvatel v obci zde žilo 327 obyvatel.

Další informace najdete v publikaci Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 a 1960 nebo na Českém statistickém úřadě.

Vložil Sudice | Štítek , , , | Zanechat komentář